Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:17

Chàng ơi xuôi ngược bến dòng Tương
Đầu cuối chung dòng nước thảm thương
Ngàn dặm đói no nơi đất khách
Năm canh mê tỉnh chốn phòng hương
Tang bồng chôn chặt hồn ba thước
Cung kiếm vùi sâu chí bốn phương
Nông nỗi cáo xanh ông có thấu
Những mong khi biến lại khi thường.