Cơn mưa buồn cắt chéo dòng sông
táp lên tóc em gỉ hoen nước mắt
tin vào lau sậy, mặt trời đang chạy trốn
Biểu tượng ngọt ngào - quanh đầu băng cuốn
tự thân ướt sũng lăn trong bóng tối
nữ thần mưa, xin rửa cho tôi tội lỗi của mình!


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)