Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nagy László (3 bài)
- Nemes Nagy Ágnes (2 bài)
- Pilinszky János (1 bài)
- Kányádi Sándor (4 bài)
- Gyurkovics Tibor (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Ngọc Cân (4 bài)
Tạo ngày 17/06/2008 23:26 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 29/09/2010 19:57 bởi hongha83
Váci Mihály (1924-1970) là nhầ thơ nổi tiếng Hunggari đồng thời là nhà báo, nhà hoạt động xã hội. Sinh ở Nyiregyhaza. Thơ ông chan chứa tình yêu nước và con người. Trong thời gian Việt Nam chống chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra, ông đã tự nguyện sang thăm và viết về đất nước anh hùng này. Không may ông đã qua đời đột ngột tại Hà Nội năm 1970.

Tác phẩm:
- Mái hiên
- Không chỗ cho anh
- Đâu cũng là nhà
- Con của nhân quần