Chưa có đánh giá nào
Nước: Italia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dino Campana (2 bài)
- Ernesto de Curtis (1 bài)
- Eugenio Montale (19 bài)
- Salvatore Quasimodo (5 bài)
- Alessandro Mazzolini (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thuý Toàn (1 bài)
Tạo ngày 17/05/2010 04:39 bởi hongha83
Umberto Saba (1883-1957) là bút danh của nhà thơ và nhà viết tiểu thuyết Ý Umberto Poli. Sinh ở Trieste, mất ở Grozia. Một thời gian phục vụ trong quân ngũ ở Palermo. Lấy bút danh Saba từ năm 1910, tiếng Hebrew có nghĩa là "chọc thủng".

Tác phẩm:
- Thơ (1911)
- Với đôi mắt tôi (1912)
- Sách bài ca (1921)
- Những tù nhân (1924)...

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Saba