Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lee Cho-nyon (1 bài)
- Hye Geun (1 bài)
- Lee Saek (2 bài)
- Jeong Do Jeon (1 bài)
- Jingak Hyesim (40 bài)
Tạo ngày 25/06/2017 06:45 bởi hongha83
U Tak 우탁 (1263-1342) tên Hán là Vũ Trác 禹倬. Ông là học giả cuối thời Goryeo, Hàn Quốc, nổi tiếng am tường về bản chất con người và quy luật tự nhiên. Ông để lại hai bài Sijo thể hiện cái nhìn an nhiên và hóm hỉnh trước tuổi già.