Trên một tay tôi cầm chiếc gậy, còn tay kia một nhánh cây gai
Gai nhọn ngăn tuổi già đang đến, gậy dài dùng đuổi hết tóc sương
Nhưng tóc bạc dường như biết trước, lẩn trốn rồi chẳng sợi nào vương


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)