Trên xuân sơn, gió đùa thổi tuyết, tuyết tan rồi chẳng biết về đâu
Này gió ơi, ta khẽ khẩn cầu, ngang qua đầu thổi lên mái tóc
Trên đầu ta sương pha điểm bạc, gió thổi về cho hạt sương tan


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)