Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2014 22:02, số lượt xem: 343

圎笠輕舟,
大占口,
凌凌日暮。
觀六合,
碧天籃島,
白沙緑樹。
鷗鷺横空嗚晚照,
浪濤奔肆生疏霧。
對蒼茫,
鼓枻想當年,
張昇甫。

南北岸,
然如故。
飛潛類,
誰來主。
數英雄,
幾個名留千古。
李帝班師無覓處,
黎皇弔伐空余語。
客囬頭,
皓月與漁歌,
歸遠浦。

五月一日暮乘舟從《會安鎭》到《大占海口》而還