朝為田舍郎

朝為田舍郎,
暮登天子堂。
將相本無種,
男兒當自强。

 

Triêu vi điền xá lang

Triêu vi điền xá lang,
Mộ đăng thiên tử đường.
Tướng tướng bản vô chủng,
Nam nhi đương tự cường.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng (lúc nhỏ) là kẻ nơi thôn quê làm ruộng,
Buổi chiều (khi lớn lên) được đứng trong cung vua (được làm quan).
Tướng võ hay quan văn vốn không phải được sinh ra sẵn,
Là nam nhi thì phải biết gánh vác, tự mình nỗ lực.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sớm thôn dã ruộng vườn,
Chiều đứng ở trong cung.
Quan tướng không sinh sẵn,
Nam nhi phải tự cường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Sáng làm anh cấy lúa,
Chiều lại người cung vua.
Đâu phải tự nhiên được,
Nam nhi phải tự cường!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời