少小須勤學

少小須勤學,
文章可立身。
滿朝朱紫貴,
盡是讀書人。

 

Thiếu tiểu tu cần học

Thiếu tiểu tu cần học,
Văn chương khả lập thân.
Mãn triều chu tử quý,
Tận thị độc thư nhân.

 

Dịch nghĩa

Lúc còn nhỏ nên học cho chăm chỉ,
Biết văn chương thì có thể thành người.
Khắp trong triều những quan mặc áo đỏ áo tía được coi trọng,
Họ đều là những người chăm đọc sách.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thuở nhỏ nên chăm học,
Văn chương để lập thân.
Khắp triều áo đỏ, tía,
Đều đọc sách mà nên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Lúc nhỏ chuyên cần học,
Văn chương để lập thân.
Khắp triều đều kính trọng,
Nên vậy, bậc văn nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời