自小多才學

自小多才學,
平生志氣高。
別人懷寶劍,
我有筆如刀。

 

Tự tiểu đa tài học

Tự tiểu đa tài học,
Bình sinh chí khí cao.
Biệt nhân hoài bảo kiếm,
Ngã hữu bút như đao.

 

Dịch nghĩa

Từ nhỏ nếu có nhiều tài học,
Thì suốt đời chí khí sẽ cao.
Người khác mong mỏi có được kiếm báu,
Còn ta dùng bút sắc bén như cây đao.


Hai câu cuối ý nói những người khác thì trông chờ vào kiếm báu là vật bên ngoài, còn ta dựa vào sở học của mình thì dù chỉ có cây bút cũng có thể lập thân được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ nhỏ nhiều tài học,
Suốt đời chí khí cao.
Mọi người mong bảo kiếm,
Ta có bút như đao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Thuở nhỏ trau dồi học,
Sống thường ý chí cao.
Người ta rèn bảo kiếm,
Còn tớ, bút như đao!

15.00
Trả lời