年紀雖然小

年紀雖然小,
文章日漸多。
待看十五六,
一舉便登科。

 

Niên kỷ tuy nhiên tiểu

Niên kỷ tuy nhiên tiểu,
Văn chương nhật tiệm đa.
Đãi khan thập ngũ lục,
Nhất cử tiện đăng khoa.

 

Dịch nghĩa

Tuổi tác tuy còn ít ỏi,
Văn chương đã ngày càng học được nhiều.
Đợi tới khi tuổi mười lăm, mười sáu,
Đi thi nhất định sẽ đỗ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi tác tuy còn ít,
Văn chương cứ học thêm.
Mười lăm sáu lúc ấy,
Thi đỗ được nêu tên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Mười hai năm thật nhỏ,
Học hỏi nhiều văn chương.
Dù đợi bao lâu nữa,
Ngày thành tất ngát hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời