莫道儒冠誤

莫道儒冠誤,
詩書不負人。
達而相天下,
窮亦善其身。

 

Mạc đạo nho quan ngộ

Mạc đạo nho quan ngộ,
Thi thư bất phụ nhân.
Đạt nhi tướng thiên hạ,
Cùng diệc thiện kỳ thân.

 

Dịch nghĩa

Đừng ai bảo rằng việc đọc sách khiến người u mê,
Kinh sách không phụ người đọc nó.
Khi hiển đạt thì có thể trị vì thiên hạ,
Khi thời cùng cũng có ích cho bản thân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đọc sách không mang hại,
Thi thư chẳng phụ ai.
Trị thiên hạ lúc đạt,
Cùng được ích vào người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Đừng nghĩ đạo Nho mạt,
Kinh sách không phụ người.
Như thành giúp thiên hạ,
Chẳng đạt tự mình vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời