學問勤中得

學問勤中得,
螢窗萬卷書。
三冬今足用,
誰笑腹空虛?

 

Học vấn cần trung đắc

Học vấn cần trung đắc,
Huỳnh song vạn quyển thư.
Tam đông kim túc dụng,
Thuỳ tiếu phúc không hư?

 

Dịch nghĩa

Học vấn nhờ chuyên cần mà có được,
Bên đèn đom đóm dưới cửa sổ đọc vạn quyển sách.
Ba mùa đông chăm chỉ dùi mài tới nay đã đủ dùng,
Ai dám cười bụng rỗng không có gì?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Học vấn nhờ chăm chỉ,
Sách xem vạn quyển xong.
Ba đông nay tạm đủ,
Ai bảo bụng hư không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Học tập cần chuyên nhất,
Ngày đêm vạn quyển kinh.
Ba đông, nay đủ dụng,
Đâu kẻ dám cười khinh.

23.00
Trả lời