學乃身之寶

學乃身之寶,
儒為席上珍。
君看為宰相,
必用讀書人。

 

Học nãi thân chi bảo

Học nãi thân chi bảo,
Nho vi tịch thượng trân.
Quân khan vi tể tướng,
Tất dụng độc thư nhân.

 

Dịch nghĩa

Kiến thức là thứ quý giá ở trên người mình,
Kẻ có học là món ngon ở trong bữa tiệc.
Người hãy xem, để làm quan tể tướng,
Ắt phải dùng người đọc sách.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kiến thức là vật quý,
Nho sinh như món ngon.
Nhìn xem: quan tể tướng,
Đều đọc sách luôn luôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Học mới nên thân quý,
Đời xem như ngọc châu.
Vua nhìn người tể tướng,
Tất phải văn chương giàu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời