遺子黃金寶

遺子黃金寶,
何如教一經。
姓名書錦軸,
朱紫佐朝廷。

 

Di tử hoàng kim bảo

Di tử hoàng kim bảo,
Hà như giáo nhất kinh.
Tính danh thư cẩm trục,
Chu tử tá triều đình.

 

Dịch nghĩa

Để lại cho con châu báu vàng ngọc,
Sao bằng dạy con hiểu một kinh sách.
Tên tuổi được ghi vào sử sách,
Làm quan phò tá triều đình.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Để lại con vàng ngọc,
Sao bằng dạy sách kinh.
Tiếng thơm lưu sử sách,
Quan tướng giúp triều đình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Vàng bạc cho con cái,
Chẳng bằng dạy một kinh.
Rạng danh điều chính nghĩa,
Là phúc của triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời