Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/02/2022 13:02

古有千文義

古有千文義,
須知後學通。
聖賢俱間出,
以此發矇童。

 

Cổ hữu “Thiên văn” nghĩa

Cổ hữu “Thiên văn” nghĩa,
Tu tri hậu học thông.
Thánh hiền câu gian xuất,
Dĩ thử phát mông đồng.

 

Dịch nghĩa

Thời trước có sách “Thiên tự văn”,
Nên học cho thông suốt.
Thánh hiền đều từ trong đó mà ra,
Lấy đó mà bắt đầu dạy cho trẻ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

“Thiên tự văn” ngày trước,
Nay nên học kỹ càng.
Thánh hiền trong đó cả,
Dạy trẻ cho làu thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Đạo xưa trong sách vở,
Gắng học ắt thành công.
Dù thánh nhân không hiện?
Lấy kinh dạy nhi đồng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời