155.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 16:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/04/2006 01:53

出塵

曾為物慾役勞軀,
擺落塵囂世外遊。
撒手那邊超佛祖,
一回抖擻一回休。

 

Xuất trần

Tằng vi vật dục dịch lao khu,
Bãi lạc trần hiêu thế ngoại du.
Tản thủ na biên siêu Phật tổ,
Nhất hồi đẩu tẩu nhất hồi hưu.

 

Dịch nghĩa

Từng bị vật dục sai khiến làm mệt cái thân,
Thoát khỏi bụi trần ồn ào mà rong chơi ngoài cõi thế.
Buông tay sang bên kia, vượt qua Phật tổ,
Một lần gột rửa là mỗi lần nghỉ ngơi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Vật dục hành cho xác mệt nhoài
Ruổi rong thoát quách chốn trần ai.
Buông tay sang đấy ta siêu Phật,
Gột rửa bao hồi, bấy nghỉ ngơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tham muốn từng làm khổ thân thôi
Thoát khỏi bụi ồn dạo ngoài đời
Buông tay bên ấy qua Phật tổ
Một lần gột rửa lại nghỉ ngơi

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ham muốn làm cho khổ tấm thân
Thoát vòng bụi bặm sống ung dung
Buông tay sang đó còn hơn Phật
Gột rửa bao nhiêu nghỉ ấy lần

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ham muốn đã từng để luỵ thân
Thoát chơi ngoài cõi bụi mê trần
Buông hết qua bờ siêu Phật Tổ
Một lần gột rửa một lần an.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của "Sưu tầm"

Đã từng ham muốn phải long đong
Ném quách mà ra khỏi bụi hồng
Buông thõng bờ kia lên Phật Tổ
Một lần phủi giũ một lần xong.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vật dục khiển ta khổ cái thân,
Rong chơi cõi thế thoát lòng trần.
Buông tay sang đó qua thiền tổ,
Gột rửa bao lần nghỉ mấy lần.

84.88
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

XUẤT TRẦN

Đã từng vật dục khiến lao đao
Buông hết trần ai thoát khỏi nào.
Bên ấy thõng tay siêu Phật, Tổ
Một lần phủi giũ trắng phau phau.
(TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC giảng giải)

  RA KHỎI BỤI HỒNG
Đã từng ham muốn phải long đong
Ném quách mà ra khỏi bụi hồng
Buông thõng bờ kia lên Phật Tổ
Một lần phủi giũ một lần xong.
(Bước đầu học Phật)

15.00
Trả lời