Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 22:49

問福堂大師疾

風水到時波忽動,
火薪交處燄纔生。
方知四大元無際,
一任沿流劍閣行。

 

Vấn Phúc Đường đại sư tật

Phong thuỷ đáo thì ba hốt động,
Hoả tân giao xứ diễm tài sinh.
Phương tri tứ đại nguyên vô tế,
Nhất nhậm duyên lưu Kiếm Các hành.

 

Dịch nghĩa

Khi nước gặp gió thì sóng bỗng nổi dậy,
Nơi củi gặp lửa thì sự cháy bùng lên.
Thế mới biết tứ đại vốn là hư ảo,
Hãy phó mặc cho nó men theo đường Kiếm Các mà đi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ, Huệ Chi

Gió cuốn trên sông, sóng nổi liền,
Củi vừa bắt lửa, sáng bùng lên.
Mới hay tứ đại là hư ảo,
Núi Kiếm cheo leo mặc sức men.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió nổi nước sông liền dậy sóng
Lửa mà gần củi cháy bùng ra
Mới hay tứ đại không danh giới
Mặc hiểm ven dòng Kiếm Các qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió nước gặp nhau liền nổi sóng
Củi khi bắt lửa sáng bừng bừng
Mới hay tứ đại đều hư ảo
Kiếm Các men đường bước vững chân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Gió nước gặp sóng mòi nổi dậy
Nhiệt củi giao ánh lửa liền sinh
Mới hay tứ đại là không thật
Hãy mặc duyên theo Kiếm Các dòng.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nước gặp nhau thì sóng dậy,
Gặp nhau củi lửa cháy tưng bừng.
Mới hay tứ đại là hư ảo,
Kiếm Các dò đường cố bước cùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Gió, nước gặp nhau sóng dấy lên
Lửa, cây chạm phải chùm lửa bùng.
Mới hay bốn đại không ranh giới
Núi kiếm mặc tình men theo dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời