15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:44

退居

儻來禍福不單行,
閑卜幽深寄此生。
海國三春迷燕壘,
煙村一雨隔農耕。
多慚身濁逢時濁,
少賴心清遇國清。
夜夢觀音入荒草,
秋江清淺露花橫。

 

Thoái cư

Thảng lai hoạ phúc bất đơn hành,
Nhàn bốc u thâm ký thử sinh.
Hải quốc tam xuân mê yến luỹ,
Yên thôn nhất vũ cách nông canh.
Đa tàm thân trọc phùng thì trọc,
Thiểu lại tâm thanh ngộ quốc thanh.
Dạ mộng Quan Âm nhập hoang thảo,
Thu giang thanh thiển lộ hoa hoành.

 

Dịch nghĩa

Hoạ, phúc chợt kéo đến, chẳng khi nào đơn độc,
Nhàn rỗi chọn nơi xa vắng gửi tấm thân này.
Miền biển, ba xuân mịt mờ luỹ yến,
Nơi thôn dã khói phủ, một trận mưa xuống, bỗng cách biệt việc nông tang.
Đã thẹn nhiều cho tấm thân nhơ đục, gặp thời buổi nhơ đục,
May còn nhờ có chút lòng trong sạch, gặp được nước nhà trong sạch.
Đêm mơ thấy phật Quan Âm vào chốn cỏ hoang,
Sông mùa thu vừa trong vừa cạn, hoa sương bay khắp nơi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Xem cơ hoạ phúc nghĩ mà kinh,
Chọn chốn thanh u gửi gắm mình.
Ven biển xuân về mê luỹ én,
Xóm quê mưa xuống khuất đồng xanh.
Thẹn cho thân đục, đời đang đục,
Vui với lòng thanh, nước cũng thanh.
Đêm mộng Quan Âm vào cỏ rậm,
Dòng thu trong vắt, móc long lanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Hoạ phúc chợt về cứ cả đôi
Nhàn chọn chốn sâu gửi cuộc đời
Miền biển ba xuân mờ luỹ yến
Thôn đồng trận mưa cách xa xôi
Đã thẹn thân nhơ gặp thời đục
Lòng trong còn gặp Nước trong rồi
Đêm mộng Quan Âm vào vườn cỏ
Sông thu trong cạn hoa sương phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chợt về hoạ phúc chẳng đơn côi,
Nhàn chọn chốn xa gửi cuộc đời.
Miền biển ba xuân mờ mịt yến,
Thôn trang khói phủ cách xa rồi.
Thân nhơ đã thẹn gặp thời đục,
Tâm tốt được nhờ nhà nước trong.
Đêm mộng Quan Âm vào cỏ ngút,
Sông thu trong vắt khói bay mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời