15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:04

示修西方輩

心內彌陀紫磨軀,
東西南北法身周。
長空只見孤輪月,
剎海澄澄夜漫秋。

 

Thị tu Tây Phương bối

Tâm nội Di Đà tử ma khu,
Đông tây nam bắc pháp thân chu.
Trưòng không chỉ kiến cô luân nguyệt,
Sát hải trừng trừng dạ mạn thu.

 

Dịch nghĩa

Cái thân vàng cao quý nhất của Phật Di Đà ở ngay trong lòng,
Pháp thân chan hoà khắp đông tây nam bắc.
Bầu trời bát ngát chỉ nhìn thấy vừng trăng cô đơn,
Bể phật trong suốt, đêm chuyển dài vào thu.


Những người tu Tây Phương là tăng ni Tịnh Độ tông tín ngưỡng Phật A Di Đà (Amitabaha) trụ trì cõi Tây Phương cực lạc, công phu trì niệm tu tập theo ba nền tảng tín, nguyện, hạnh để được vãng sinh sang cõi Tây Phương tịnh độ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Thân báu Di Đà ẩn đáy lòng,
Bốn phương, thân pháp toả mênh mông.
Bầu trời chỉ thấy vừng trăng quạnh,
Đêm lắng vào thu, biển Phật trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thân quý Di Đà ngay lòng ta
Pháp thân rộng khắp bốn phương hoà
Trời cao chỉ thấy trăng cô chuyển
Biển Phật lắng trong đêm thu qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân quý Di Đà ở nội lòng,
Pháp thân toả bắc nam tây đông.
Bầu trời bát ngát vừng trăng lẽ,
Đêm chuyển vào thu bể Phật trong.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tâm báu Di Đà ẩn đáy lòng
Thân hoà nam bắc với tây đông
Trời cao chỉ thấy vầng trăng lẻ
Biển Phật đêm thu toả ánh trong

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thân báu Di-đà ở nội tâm
Đông Tây Nam Bắc pháp thân trùm.
Bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ
Trong vắt đêm thu cả biển chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời