53.60
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:35

世態虛幻

衣狗浮雲變態多,
悠悠都付夢南柯。
霜容洗夏荷方綻,
風色來春梅已花。
西月沉空難復影,
東流赴海豈回波。
君看王謝樓前燕,
今入尋常百姓家。

 

Thế thái hư huyễn

Y cẩu phù vân biến thái đa,
Du du đô phó mộng Nam Kha.
Sương dung tẩy hạ hà phương trán,
Phong sắc lai xuân mai dĩ hoa.
Tây nguyệt trầm không nan phục ảnh,
Đông lưu phó hải khởi hồi ba.
Quân khan Vương, Tạ lâu tiền yến,
Kim nhập tầm thường bách tính gia.

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời như đám mây nổi luôn luôn đổi thay nhiều vẻ,
Mơ màng đành phó cho giấc mộng Nam Kha.
Vẻ sương tắm hạ, sen mới đâm bông,
Sắc gió vời xuân đến, mai đã nở hoa.
Mặt trăng phương Tây đã chìm xuống chân trời thì bóng trăng khó quay trở lại,
Dòng Đông đã ra tới biển thì sóng nước há có thể trở về.
Anh hãy xem đàn én trước lầu họ Vương, họ Tạ,
Nay xuống đỗ ở nhà trăm họ bình thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Vân cẩu đổi thay lắm vẻ mà,
Mơ màng phó trọn giấc Nam Kha.
Sương vừa tắm hạ, sen đang nụ,
Gió kịp vời xuân, mai đã hoa.
Trăng lặn, bóng trăng khôn trở lại,
Sông trôi, sóng nước mãi trôi qua.
Hãy xem đàn én lầu Vương, Tạ,
Nay xuống làm thân với mọi nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Vân cẩu kia nhìn biến đổi luôn
Nam kha mộng ảo lắm vui buồn
Sen đang nhú nụ - sương chờ hạ
Mai đã bung đài – gió rủ xuân
Trăng xuống  non đoài đâu ngược hướng
Nước về đông hải cứ xuôi tuôn
Ồ xem én tụ lầu Vương, Tạ
Tản mác trăm nhà đến kết thân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuộc đời mây nổi đổi thay nhanh
Giấc mộng Nam kha thấy giật mình
Sen mới đâm bông sương tắm hạ
Mai vừa hé nụ gió vờn xuân
Non đoài trăng xế khôn về nữa
Bể bắc dòng trôi mãi chẳng dừng
Đàn én lầu xưa Vương Tạ đó
Đến nay bay đậu khắp nhà dân

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mây nổi vô thường lắm biến a
Lênh đênh phó mặc giấc Nam Kha
Vẻ sương tắm hạ sen vừa nụ
Sắc gió xuân về mai đã hoa
Trăng lặn trời tây đâu trở lại
Dòng xuôi đông bể mãi trôi qua
Én xưa đậu trước lầu Vương Tạ
Nay đậu thường dân mọi mái nhà.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời mây nổi đổi thay nhanh,
Giấc mộng Nam Kha phó mặc đành.
Tắm hạ vẻ sương sen mới nở,
Vời xuân sắc gió nụ mai thành.
Non Đoài chìm bóng trăng không lại,
Sóng nước về Đông mãi chẳng dừng.
Đàn én xưa lầu Vương, Tạ đó,
Nay bay tản lạc nhà dân thường.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời mây nổi thay nhanh,
Nam Kha giấc mộng cũng đành phó cho.
Sương sen tắm hạ nở to,
Vời xuân sắc gió nụ hoa mai thành.
Non Đoài chìm bóng trăng thanh,
Về Đông sóng nước chảy nhanh chẳng dừng.
Én xưa Vương, Tạ tưng bừng,
Nay bay tản lạc vào từng nhà dân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Vân cẩu đổi thay lắm vẻ mà
Mơ màng gởi trọn giấc Nam Kha.
Sương vừa rửa Hạ, sen đang nụ
Gió mới mời Xuân, mai đã hoa.
Trăng khuất núi Tây, không còn bóng
Nước trôi Đông hải, sóng đã qua.
Anh xem đàn én lầu Vương Tạ
Nay đến làm thân với mọi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời