15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:00

上福堂逍遙禪師其二

暫來省問古錐禪,
像貌期頤壯且堅。
慧可身慚皮髓記,
趙州天興鶴龜年。
須知世有人中佛,
休怪爐開火裏蓮。
珍重伽陀隨興禮,
幾多漫卻紫茸羶。

 

Thướng Phúc Đường Tiêu Dao thiền sư kỳ 2

Tạm lai tỉnh vấn cổ chuỳ thiền,
Tượng mạo kỳ di tráng thả kiên.
Tuệ Khả thân tàm bì tuỷ ký,
Triệu Châu thiên dữ hạc quy niên.
Tu tri thế hữu nhân trung Phật,
Hưu quái lô khai hoả lý liên.
Trân trọng già đà tuỳ hứng lễ,
Kỷ đa mạn khước tử nhung chiên.

 

Dịch nghĩa

Tạm đến thăm hỏi vị Thiền sư hiếm hoi đạo cao đức trọng,
Tướng mạo thọ khảo, mạnh khoẻ và kiên cường.
Tuệ Khả hổ thẹn với lời ghi được da, được tuỷ,
Triệu Châu trời trao cho cái tuổi thọ của rùa, của hạc.
Nên biết rằng đời có vị Phật trong đám người bình thường,
Thì đừng lạ gì đoá sen nở ra trong lò lửa.
Kính dâng lời kệ là cái lễ tuỳ hứng,
Có là bao, xin đừng từ khước điều nhỏ mọn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Tạm tới thăm nom bậc thượng phương,
Dung nhan thọ khảo lại kiên cường.
Thần Quang lòng thẹn lời xương tuỷ,
Tòng Thẩm trời trao tuổi thọ khang.
Nên biết trong đời sinh đức Phật,
Lạ chi giữa lửa nở sen vàng.
Kính dâng bài kệ câu tuỳ hứng,
Xin chớ từ chi chút lễ thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tạm lại viếng thăm đại thụ thiền
Trăm năm tráng kiện vẻ an nhiên
Thần Quang lòng thẹn lời da tuỷ
Tùng Thẩm trời ban tuổi hạc tiên
Nên biết người đời trong có Phật
Lạ gì lò lửa chứa mầm sen
Kính dâng tuỳ hứng đôi lời kệ
Lễ mọn là bao chút cảm phiền.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạm đến hỏi thăm vị trọng thiền,
Kiên cường tướng mạo vẻ an nhiên.
Thẹn lời Tuệ Khả ghi da, tuỷ,
Tuổi thọ Triệu Châu rùa, hạc tiên.
Nên biết người thường tâm có Phật,
Lạ gì lò lửa nở hoa sen.
Kính dâng lời kệ là tuỳ hứng,
Từ khước xin đừng điều nhỏ nhen.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Tạm qua thăm hỏi Cổ chuỳ thiền
Tướng mạo mười mươi khoẻ lại bền.
Huệ Khả thân buồn, da tuỷ ký
Triệu Châu tuổi thọ, hạc qui niên.
Nên biết thế gian người có Phật
Lạ gì lò lửa nở hoa sen.
Trân trọng dâng lên lời tụng hứng
Chớ từ chút ít lễ vật hèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời