Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 22:59

上福堂逍遙禪師其一

身雖肥遯寓鄉關,
四重恩深未敢寒。
意拙少逢添意氣,
心灰孤守寸心丹。
春回虛對開桃蘂,
風起空聞擊竹竿。
當日到家參問罷,
沒絃琴子請今彈。

 

Thướng Phúc Đường Tiêu Dao thiền sư kỳ 1

Thân tuy phì độn ngụ hương quan,
Tứ trọng ân thâm vị cảm hàn.
Ý chuyết thiểu phùng thiêm ý khí,
Tâm hôi cô thủ thống tâm đan.
Xuân hồi hư đối khai đào nhị,
Phong khởi không văn kích trúc can.
Đương nhật đáo gia tham vấn bãi,
Một huyền cầm tử thỉnh kim đàn.

 

Dịch nghĩa

Thân tuy quê kệch ở nơi xóm làng,
Tứ trọng ơn sâu, lòng chưa dám lạnh.
Ý vụng về, nhờ gặp gỡ ít nhiều cũng đã tăng thêm ý khí,
Lòng như tro nguội, song riêng gìn giữ tấc son.
Xuân đến, lặng lẽ ngắm cây đào nẩy nhị,
Gió nổi lên, luống nghe khóm trúc khua vang.
Hôm nọ đến nhà tham vấn xong,
Giờ đây, xin gảy cây đàn không giây.


Nguyên dẫn: “Cửu vi phong thái, kiều ký hoang thôn. Thân tuy thiên ngoại chi sâm thương, ý hữu kính trung chi loan phượng. Nhàn xướng vô sinh chi khúc, dụng thù pháp nhũ chi ân. Lạm trát già đà, thướng trình toà hạ” 久違風彩,僑寄荒村。身雖天外之參商,意有鏡中之鸞鳳。閑唱無生之曲,用酧法乳之恩。濫札伽陀,上呈坐下 (Lâu nay xa phong thái, kiều ngụ ở thôn hoang. Sâm thương thân cách phương trời; loan phượng ý hằng chung bóng. Khúc hát “vô sinh”, thảnh thơi cất tiếng. Công ơn pháp nhũ, gọi chút đền bù. Lạm viết đôi lời dưới toà trình tiến).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Thân tuy quê kệch chốn hương quan,
Nghĩa nặng ơn sâu dám chút sờn.
Ý vụng, đổi trao thêm ý mới,
Lòng băng, gìn giữ tấc lòng son.
Xuân về lặng ngắm hoa đào nở,
Gió nổi buồn nghe tiếng trúc dồn.
Buổi nọ qua nhà thăm viếng đoạn,
Không giây, xin dạo một cung đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thân tuy khờ khạo chốn hương quan
Tứ trọng ơn chưa dám nguội lòng
Ý vụng vững thêm đôi bận gặp
Tâm tro còn giữ tấc lòng son
Xuân về lặng đối đào đơm nhuỵ
Gió dậy thầm nghe khóm trúc vang
Bữa nọ đến nhà thôi hỏi đạo
Không dây xin gảy khúc đàn ngang.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân tuy quê kệch chốn làng thôn,
Tứ trọng ơn sâu, dạ chẳng sờn.
Ý vụng gặp nhiều tăng ý khí,
Tâm như tro nguội gìữ lòng son.
Xuân về lặng ngắm đào nẩy nhị,
Gió nổi buồn nghe trúc động dồn.
Hôm nọ đến nhà tham vấn đạo,
Không giây xin dạo một khúc đàn.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thân tuy quê kệch ngụ nơi này
Bốn trọng ân nào dám lãng khuây.
Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí
Lòng tàn riêng giữ tấc lòng son.
Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở
Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lay.
Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết
Không dây nay thỉnh dạo cung đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời