115.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 20:58

自在

藤鼠無端漸漸侵,
歸來終老寄山林。
柴門茅屋居瀟灑,
無是無非自在心。

 

Tự tại

Đằng thử vô đoan tiệm tiệm xâm,
Quy lai chung lão ký sơn lâm.
Sài môn mao ốc cư tiêu sái,
Vô thị vô phi tự tại tâm.

 

Dịch nghĩa

Dây leo và loài chuột không dưng dần dần lấn tới,
Trở về gửi thân nơi núi rừng đến trọn tuổi già.
Cửa liếp nhà tranh, ăn ở thảnh thơi,
Không “thị” không “phi”, lòng ung dung tự tại.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nanh chuột giây bìm cứ lấn xâm,
Về thôi, già gửi chốn sơn lâm.
Nhà tranh cửa liếp phong quang chán,
Phải trái đều không, tự tại tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Chuột phá bìm leo bỗng chẳng an
Về gửi tuổi già chốn non ngàn
Nhà tranh cửa liếp mưa gió mặc
Chẳng đúng chẳng sai tự tâm nhàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nanh chuột dây bìm cứ doạ ta
Sơn lâm về gởi tấm thân già
Nhà tranh cửa sậy thong dong chán
Sai đúng đều không thảy vượt qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Không dưng leo chuột lấn xâm ta
Trở lại rừng sâu gửi tuổi già
Cửa liếp mái tranh nhàn nhã chán
An tâm phải quấy khỏi phiền hà.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Đằng thử

-藤鼠 Đằng thử: Con chuột. Loài này thường sống gần mé nước nơi có nhiều lau sậy, rất giỏi bơi lội, gặp nguy hiểm liền nhảy vào trong nước.
Trong Tục Cao Tăng Truyện có câu: "Chuột hoang dễ xâm phạm (gặm phá), vượn rừng khó ở yên." (《續高僧傳》:“藤鼠易侵。樹猨難靜。”)

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loài chuột dây leo cứ lấn ta,
Về đây rừng núi gửi thân già.
Thảnh thơi cửa liếp nơi lều bạt,
Không “thị” không “phi”, tự tại mà!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Leo dây loài chuột lấn ta,
Về nơi rừng núi thân già gửi đây.
Thảnh thơi lều bạt,cửa cây,
Không sai không dúng long đầy từ tâm.

15.00
Trả lời