Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/04/2006 01:52

訪僧田大師

不要朱門不要林,
到頭何處不安心。
人間盡見千山曉,
誰聽孤猿啼處深。

 

Phỏng Tăng Điền đại sư

Bất yếu chu môn bất yếu lâm
Đáo đầu hà xứ bất an tâm
Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu
Thuỳ thính cô viên đề xứ thâm.

 

Dịch nghĩa

Chẳng cần cửa son, chẳng cần rừng
Đến nơi nào mà chẳng an lòng
Người đời chỉ nhìn thấy nghìn núi vào buổi sáng
Ai nghe tiếng vượn cô đơn kêu nơi rừng sâu thẳm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Nào phải rừng xanh hay cửa tía
Cuối cùng đâu chẳng chốn an lòng
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng
Tiếng vượn rừng sâu ai biết không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Chẳng phải rừng xanh chẳng cửa son
Đi đến nơi nào dạ yên hơn
Người đời chỉ thấy ngàn non sớm
Rừng sâu ai nghe tiếng vượn hờn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng cần cửa tía rừng không cần,
Nơi nào đến ngụ chẳng an thân,
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng,
Ai nghe tiếng vượn xa rừng, ngàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng
Rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm.
Thế nhân trọn thấy ngàn non sáng
Mấy kẻ lắng nghe tiếng vượn trầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời