Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:04

福堂景物

福堂景致已郎當,
賴有禪風習習涼。
籬落簫疏抽筍瘦,
門庭幽邃闢松荒。
未逢時泰賢人出,
且喜林深瑞獸藏。
早晚老天開佛日,
通門桃李弄春光。

 

Phúc Đường cảnh vật

Phúc Đường cảnh trí dĩ lang đang,
Lại hữu thiền phong tập tập lương.
Ly lạc tiêu sơ trừu duẩn sấu,
Môn đình u thuý tịch tùng hoang.
Vị phùng thì thái hiền nhân xuất,
Thả hỉ lâm thâm thuỵ thú tàng,
Tảo vãn lão thiên khai Phật nhật,
Thông môn đào lý lộng xuân quang.

 

Dịch nghĩa

Phong cảnh Phúc Đường thật đã thoáng đãng,
Nhờ có ngọn gió thiền vi vu mát rượi.
Giậu đổ tiêu điều, nảy chồ măng gầy,
Sân cổng thâm u kề gốc thông hoang.
Chưa gặp thời thịnh để cho người hiền xuất hiện.
Hãy mừng chốn rừng sâu có muông thú lành ẩn.
Sớm muộn trời già cũng mở ra mặt trời Phật,
Suốt từ ngõ vào, đào mận đùa giỡn ánh xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Quang cảnh Phúc Đường thoáng đãng sao,
Gió thiền mát rượi thổi lao xao.
Rào xiêu, măng võ trồi lưng giậu,
Sân rợp, thông hoang sát cổng vào.
Người giỏi đang chờ thay vận tốt,
Thú lành còn ẩn giữa non cao,
Trời già, sớm muộn phô vầng nhật,
Khắp ngõ, tia xuân ánh mận đào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phúc Đường phong cảnh thật phong quang,
Mượn ngọn gió thiền mát rượi mang,
Măng ốm tiêu điều hàng giậu đổ,
Thâm u sân cổng gốc thông tàn.
Thịnh thời chưa gặp hiền nhân hiện.
Muông thú hãy mừng rừng ẩn hoang.
Sớm muộn thế gian phô tháng Phật,
Mận đào khắp ngõ giỡn xuân quang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Phước Đường cảnh trí chính là đây
Nương ngọn gió thiền mát mẻ thay.
Dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm
Cổng sân tịch mịch rặng tùng gầy.
Chưa gặp thời lành, Hiền Thánh hiện
Khá vui thú quí ẩn rừng này.
Sớm muộn trời già khai Phật nhật
Cửa vào đào lý cợt xuân quang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời