Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 23:07

放牛

偶向溈山得弟鄰,
荒蕪甘作放牛人。
國王德澤寬如海,
隨分些些水草春。

 

Phóng ngưu

Ngẫu hướng Quy Sơn đắc đệ lân,
Hoang vu cam tác mục ngưu nhân.
Quốc vương đức trạch khoan như hải,
Tuỳ phận ta ta thuỷ thảo xuân.

 

Dịch nghĩa

Tình cờ hướng về làng xóm của Quy Sơn mà tìm được mái nhà,
Cam làm người chăn trâu trong chốn hoang vu.
Ơn đức quốc vương rộng như bể,
Nhưng xin cứ tuỳ phận với chút ít cỏ nước mùa xuân.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Quy Sơn xóm nọ bỗng quay sang,
Cam nhận chăn trâu chốn nội hoang.
Ơn đức quốc vương như biển cả,
Riêng vui cỏ suối với hoa ngàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bỗng hướng Quy Sơn bạn xóm làng
Chăn trâu cam nhận chốn đồng hoang
Quốc vương ơn đức rộng như biển
Tuỳ phận chút xuân nước cỏ ngàn.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hướng tới Quy Sơn bạn xóm làng,
Chăn trâu cam chịu chốn đồng hoang.
Quốc vương ơn đức như sông biển,
Tuỳ phận chút xuân nước cỏ vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quy Sơn hướng bạn xóm làng,
Chăn trâu cam chịu cỏ tàn đồng hoang.
Quốc vương ơn đức biển ngàn,
Cứ xin tuỳ phận cỏ vàng nước xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời