Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 12:47

偶作(夢起還須仔細看)

夢起還須仔細看,
投機觸目莫瞞肝。
縱饒五眼通明在,
未免呼鐘壅作看。

 

Ngẫu tác (Mộng khởi hoàn tu tử tế khan)

Mộng khởi hoàn tu tử tế khan,
Đầu cơ xúc mục mạc man can.
Túng nhiêu ngũ nhãn thông minh tại,
Vị miễn hô chung ủng tác khan.

 

Dịch nghĩa

Tan giấc mơ trở dậy cần xem lại cẩn thận,
Phải hợp thời đúng lúc chứ đừng lờ mờ.
Dù rằng năm mắt sáng suốt đấy,
Nhưng chưa khỏi gọi cái chuông là vò đựng rượu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Mơ dậy còn nên xét rõ rành,
Hợp thời đúng lúc cốt tinh anh.
Mặc cho năm mắt thông minh đấy,
Không khỏi nhìn chuông hoá hũ sành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tỉnh mộng còn nên xét chỉn chu
Hợp lòng tận mắt chớ lù mù
Dù cho ngũ nhãn đều thông sáng
Không khỏi nhìn chuông gọi là lu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng tan xét lại rõ ràng
Hợp thời đúng lúc chớ đừng lơ mơ
Thông minh năm mắt sáng loà
Nhìn chuông không khỏi hoá ra hủ hèm

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tỉnh mộng còn nên xét kẽ tơ
Động tâm tiếp vật chớ thờ ơ
Cho dù năm mắt thường thông tỏ
Chưa khỏi lầm chuông với rượu vò.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tan mơ xét lại rõ ràng,
Hợp thời đúng lúc chớ than lờ mờ.
Dù rằng năm mắt sáng ngời,
Nhìn chuông chớ tưởng cái nơi rượu tàng (chứa).

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Mộng dậy cần nên xét kỹ xem
Gặp thời chạm mắt chớ tối mèm.
Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy
Chưa khỏi gọi chuông là hũ xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Nguyen

Tỉnh mộng soi xét rõ ràng.
Khi mờ khi tỏ, mắt càng tinh anh.
Thông minh ngũ giới dành dành.
Chuông chùa hay cái vò sành chẳng hay?.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời