15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:12

勸世進道

四序循環春復秋,
駸駸已老少年頭。
榮華肯顧一場夢,
歲月空懷萬斛愁。
苦趣輪迴如轉轂,
愛河出沒等浮漚。
逢場亦不摸來鼻,
無限良緣只麼休。

 

Khuyến thế tiến đạo

Tứ tự tuần hoàn xuân phục thâu (thu),
Xâm xâm dĩ lão thiếu niên đầu.
Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng,
Tuế nguyệt không hoài vạn hộc sầu.
Khổ thú luân hồi như chuyển cốc,
Ái hà xuất một đẳng phù âu.
Phùng trường diệc bất mô lai tị,
Vô hạn lương duyên chỉ ma hưu.

 

Dịch nghĩa

Bốn mùa tuần hoàn, hết xuân lại thu.
Nhanh sầm sập, chả mấy chốc đã già mái đầu con trẻ.
Chẳng chịu ngoái nhìn vinh hoa như một giấc mộng.
Năm tháng luống mang vào lòng muôn hộc sầu.
Nẻo “khổ” cứ luân hồi như trục bánh xe quay mãi,
Sông “ái” chìm nổi như bọt nước bập bềnh.
Nếu cứ buông trôi trong mọi thú vui mà không tìm ra điểm bắt đầu,
Thì duyên lành vô hạn chỉ đến thế mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Năm tháng xoay vần, xuân đến thu,
Xăm xăm tuổi trẻ đã phơ đầu.
Giàu sang, mắt loá cơn trường mộng,
Tuổi tác, lòng đong vạn hộc sầu.
Nẻo "khổ" bánh xe luân chuyển khắp,
Sông "yêu" bọt nước nổi chìm mau.
Mải vui nếu chẳng tìm ra gốc,
Nghìn thuở lương duyên chẳng đến đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Xuân qua thu lại vốn tuần hoàn
Vùn vụt bạc đầu lớp trẻ con
Ngoảnh mặt vinh hoa như giấc mộng
Lòng sầu vạn hộc tháng năm tròn
Khổ cứ luân hồi vòng quay mãi
Sông tình chìm nổi bọt nước tan
Gặp dịp đạo khai không nắm được
Duyên lành vô hạn chẳng còn ban

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mùa xuân hết lại thu
Xăm xăm tuổi trẻ chốc đầu bạc phơ
Giàu sang một giấc mộng hờ
Khối sầu muôn vạn bơ phờ tháng năm
Sông ''yêu'' bọt nước nổi chìm
Luân hồi nẻo ''khổ'' khôn đường thoát ra
Quên nguồn, vui thú sa đà
Duyên lành vô hạn có mà được bao

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bốn mùa luân chuyển hạn rồi ngâu
Thoáng chốc đầu xanh đã nhạt mầu
Vinh hoa phí sức tìm cơn mộng
Năm tháng hoài công chuốc nỗi sầu
Sướng khổ quay vòng như lốc mạnh
Vui buồn chìm nổi tợ sông sâu
Sông dài chẳng biết đâu là bến
Tích phúc, duyên lành sẽ đến sau

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thứ tự vần xoay xuân lại thu
Xăm xăm đã bạc mái đầu thơ
Vinh hoa ngoái lại dài cơn mộng
Năm tháng lòng ôm lắm hộc sầu
Khổ nẻo luân hồi nan trục chuyển
Ái giòng chìm nổi bọt bèo trôi
cõi đời nếu chẳng tìm ra gốc
Vô lượng phúc lành cũng vậy thôi.

Nhất Nguyên
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tháng tuần hoàn xuân lại thu.
Quang âm vùn vụt bạc phơ đầu.
Vinh hoa ngoảnh lại như mơ ảo.
Đong đếm tháng ngày muôn hộc sầu.
Nẻo “khổ” bánh xe quay trục mãi,
Sông “yêu” bọt nước nổi chìm sâu.
Vui chơi cứ mãi không tìm gốc,
Vô hạn lương duyên chẳng về đâu.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thời tiết xoay vần Xuân lại Thu
Xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu.
Giàu sang nhìn lại một trường mộng
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu.
Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh
Sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm.
Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi
Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Bốn tiết xoay vần Xuân lại Thu
Già nua mau chóng đến trên đầu
Vinh hoa ngó lại một trường mộng
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu
Lối nẻo luân hồi như vỏ đổi
Sông yêu chìm nổi tựa thân hư
Gặp trường cũng chẳng sờ lên mũi
Duyên tốt không cùng, chỉ dứt ư?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời