Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:47

和興智上位侯

禪風無後亦無前,
本體如如只自然。
少室九年無一語,
黃梅半夜假單傳。
心機不掛絲毫念,
口業何勞揀擇言。
為報元君陳處士,
一聲冷雁度霜天。

 

Hoạ Hưng Trí thượng vị hầu

Thiền phong vô hậu diệc vô tiền,
Bản thể như như chỉ tự nhiên.
Thiếu Thất cửu niên vô nhất ngữ,
Hoàng Mai bán dạ giả đơn truyền.
Tâm cơ bất quải ti hào niệm,
Khẩu nghiệp hà lao giản trạch nghiên (ngôn).
Vị báo nguyên quân Trần xử sĩ,
Nhất thanh lãnh nhạn độ sương thiên.

 

Dịch nghĩa

Phong độ Thiền không trước, cũng không sau,
Bản thể tròn đầy mãi mãi là điều tự nhiên.
Chín năm ở Thiếu Thất không nói một lời,
Nửa đêm ở Hoàng Mai lập kế truyền đạo cho một người.
Tâm cơ không vướng một mảy may ý nghĩ,
Nghiệp miệng cần gì phải chọn lời cho mệt.
Xin báo cho nguyên quân Trần xử sĩ,
Một tiếng nhạn lạnh lùng bay qua trời sương.


Hưng Trí thượng vị hầu là con trai thứ hai của Trần Quốc Tuấn, tên là Trần Quốc Nghiễn. Trong kháng chiến chống Nguyên Mông, ông cùng cha và các anh Hưng Vũ vương, Hưng Hiến vương, Hưng Nhượng vương có công lớn. Sau chiến thắng không được thăng trật vì có chiếu vua không cản trở bại binh Nguyên Mông khi rút chạy, nhưng ông đã dùng phục binh tiêu diệt do căm thù giặc hại dân lành và chúng còn phạm đến Chiêu lăng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Không trước không sau ngọn gió thiền,
Muôn đời bản thể cứ hồn nhiên.
Chín năm Thiếu Thất, im không nói,
Một tối Hoàng Mai, bỗng mật truyền.
Một mảy suy tư, lòng chẳng vướng,
So đo lời chữ, miệng nào quen.
Báo cho xử sĩ Trần quân biết,
Nhạn lạnh sương khuya, một tiếng rền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Không trước không sau cảnh tượng Thiền
Như như bản thể ấy tự nhiên
Chín năm Thiếu thất không một tiếng
Nửa đêm Hoàng Mai pháp tông truyền
Dục vọng tơ hào không vướng vít
Lựa lời khẩu nghiệp mệt nhân duyên
Báo cho xử sĩ Trần quân rõ
Trời sương tiếng nhạn lạnh qua miền

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Không sau không trước tác phong thiền
Bản thể như như vốn tự nhiên
Thiếu Thất chín năm lời chẳng thốt
Hoàng Mai đêm ấy Đạo riêng truyền
Tâm buông không vướng tơ hào niệm
Khẩu nghiệp đâu còn phải lựa ngôn
Xin báo vơi ông Trân xử sĩ
Ngang trời tiếng nhạn lạnh chiều hôm.

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không sau không trước tác phong Thiền,
Bản thể như như mãi tự nhiên.
Thiếu Thất chín năm lời chẳng nói,
Hoàng Mai khuya khoắc đạo mưu truyền.
Tâm cơ không vướng tơ hào niệm,
Nghiệp miệng chọn chi cho mệt phiền.
Xin báo nguyên quân Trần xử sĩ,
Bên trời tiếng nhạn lạnh qua miền.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhà thơ Lê Thành Nghị viết về Yoga-Thiền

Yoga thiền


Lần đầu tiên biết ngẩng đầu
chào mặt trời
biết cúi đầu chào mặt đất
ta như đến trước vô cùng
nhặt lên những điều giản dị.

Khi không còn thời gian
để quay về quá khứ
không còn sức lực để hướng đến tương lai
thì đi sâu vào tận cõi người

Con đường ấy sẽ dài vô tận
ta nghe trong vô biên
những tiếng thì thầm
những u ám đám mây
buồn quá vãng
chỉ còn là vết xước nhẹ ngàn năm!*Note Yoga: Thuyết “Du-Già” tìm sự yên tĩnh tâm hồn theo quan niệm Ấn Độ giáo, và sự luyện tập theo thuyết này.
Thiền – Dhyana: Phương pháp toạ thiền nhập định của Phật giáo và Ấn Độ giáo.

Và bản dịch sang tiếng anh của Nguyễn Văn Dũng Vicar:

Yoga - Dhyana

First time know how to raise one’s head
to salute sun
know how to bend one’s head to salute the earth’s surface
I’m as to reach the limitless
to pick up the simple things.

When I there is no enough time
to return the past
there is no enough strength towards the future
then go deep into the world of human.

That way is infinite long
I hear in the boundless
the whispers
the overcasts of cloud-masses
the reciprocal sad
only remain slight scratch of thousand years!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thiền phong không trước cũng không sau
Bản thể như như sẵn vậy nào.
Thiếu thất chín năm không một tiếng
Hoàng Mai đêm giữa tạm riêng truyền.
Tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm
Khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời.
Vì bảo Nguyên quân Trần Xử Sĩ
Nhạn khuya một tiếng, hết đêm mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời