84.88
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2006 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/09/2008 22:37

江湖自適

湖海初心未始磨,
光陰如箭又如梭。
清風明月生涯足,
綠水青山活計多。
曉掛孤帆淩汗漫,
晚橫短笛弄煙波。
謝三今已無消息,
留得空船閣淺沙。

 

Giang hồ tự thích (II)

Hồ hải sơ tâm vị thuỷ ma,
Quang âm như tiễn hựu như thoa.
Thanh phong minh nguyệt sinh nhai túc,
Lục thuỷ thanh sơn hoạt kế đa.
Hiểu quải cô phàm lăng hãn mạn,
Vãn hoành đoản địch lộng yên ba.
Tạ Tam kim dĩ vô tiêu tức,
Lưu đắc không thuyền các thiển sa.

 

Dịch nghĩa

Tấm lòng hồ hải trước đây chưa từng tiêu mòn,
Bóng quang âm vun vút như tên lại như thoi.
Gió mát trăng thanh, sinh nhai đủ,
Non xanh nước biếc, kế sống dồi dào.
Buổi sớm, kéo cánh buồm cô đơn băng mặt nước mênh mông,
Chiều hôm, cầm ngang chiếc sáo ngắn, đùa với khói sóng.
Tạ Tam nay đã không còn tăm hơi gì nữa,
Chỉ còn lưu lại chiếc thuyền không, ghếch mình lên cát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ước mơ hồ hải nặng bên lòng,
Ngày tháng thoi đưa những uổng công.
Gió mát trăng trong sinh kế đủ
Non xanh nước biếc thú vui cùng.
Sớm tếch buồm côi sông nước rộng
Chiều nâng sáo nhỏ khói mây lồng.
Tạ Tam nay đã tăm hơi bặt
Thuyền rạn nằm trơ gối bãi nông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Chí xưa hồ hải chửa từng khuây,
Tên vút, thoi đưa, tháng lại ngày.
Gió mát trăng thanh sinh kế đủ,
Non xanh nước biếc, thú vui đầy.
Giương bườm, sáng sớm băng mù thẳm,
Nâng sáo, chiều hôm giỡn khói mây.
Dấu tích Tạ Tam nay đã bặt,
Thuyền không gối bãi luống còn đây.


Bản dịch trong "Thượng sĩ ngữ lục".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.86
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Vui thú hải hồ mãi say sưa
Bóng câu vun vút lại thoi đưa
Gió mát trăng thanh bờ sung túc
Non xanh nước biếc sống dư thừa
Sớm kéo buồm cô băng sông cả
Chiều cầm ngang sáo sóng khói đùa
Tạ Tam chẳng tăm hơi gì nữa
Chỉ chiếc thuyền không gác bờ xưa

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ hải nguyền xưa dạ vẫn ham
Thoi đưa tên vút tháng năm tàn
Trăng thanh gió mát sinh nhai đủ
Nước biếc non xanh thú vị tràn
Sáo thổi chiều hôm sương lãng đãng
Buồm giương sáng sớm nước mênh mang
Tạ Tam nay đã tăm hơi bặt
Một chiếc thuyền không ghếch bãi vàng

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hồ hải lòng này chửa khác xưa
Thời gian vùn vụt tựa thoi đưa
Trăng trong gió mát sinh nhai đủ
Nước biếc non xanh kế sống thừa
Sáng sớm dong buồm chơi sóng nước
Chiều hôm thổi sáo khói sương đùa
Tạ Tam nay đã chìm tăm tích
Trên cát thuyền không ghếch mũi đưa.

Nhất Nguyên
74.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhất Nguyên

Lấy gió mát trăng thanh làm kế sống
Để vui đùa cùng sóng nước khói sương....
Xưa nay ai kịp bước Thầy?

Nhất Nguyên
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hải hồ chí cả chưa tiêu hao,
Vun vút quang âm thoi vượt đưa.
Gió mát trăng thanh còn đủ sức,
Non xanh nước biếc sống dồi dào.
Dong buồm buổi sớm băng dòng nước,
Thổi sáo chiều hôm khói sóng đùa.
Tung tích Tạ Tam nay chẳng thấy,
Thuyền không trên cát ghếch đầu cao.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Tâm xưa hồ hải chửa từng khuây
Ngày tháng như tên dường tợ thoi.
Gió mát trăng thanh sanh kế đủ
Non xanh nước biếc nếp sống đầy.
Sáng sớm giương buồm băng nước thẳm
Chiều nâng sáo thổi cợt khói mây.
Tạ Tam nay đã không tin tức
Để chiếc thuyền trơ bãi cát này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Lòng mơ hồ biển chửa từng khuây
Tên bắn thoi đưa đẩy tháng ngày
Gió mát trăng trong, đời tính đủ
Non xanh nước biếc, sống dư đầy
Mù sương sáng sớm, dong buồm đến
Khói sóng chiều hôm, thổi sáo bay
Dấu vết Tạ Tam nay chẳng thấy
Cát lưu thuyền rỗng vẫn còn đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời