55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 21:28

江湖自適

小艇長江蕩漾浮,
悠揚棹撥過灘頭。
一聲何處新來雁,
陟覺秋風徧十洲。

 

Giang hồ tự thích (I)

Tiểu đĩnh trường giang đãng dạng phù,
Du dương trạo bát quá than đầu.
Nhất thanh hà xứ tân lai nhạn,
Trắc giác thu phong biến thập châu.

 

Dịch nghĩa

Thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông dài,
Mái chèo nhịp nhàng lướt qua đầu ghềnh.
Từ đâu vẳng lại một tiếng nhạn mới,
Bất giác thấy gió thu thổi khắp mười cõi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Sông dài, thuyền nhỏ nổi lênh đênh,
Cất mái chèo qua đoạn thác ghềnh.
Một tiếng nhạn trời đâu vẳng đến,
Gió thu như đã dậy mông mênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thuyền nhỏ sông dài nổi lênh đênh
Nhịp chèo du dương lướt đầu ghềnh
Tiếng nhạn nơi nào vừa vọng lại
Chợt gió thu về mọi miền xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông dài thuyền nhỏ lênh đênh
Mái chèo khua nhịp đầu ghềnh lướt qua
Vẳng đưa tiếng nhạn trời xa
Khắp trong mười cõi đã hoà gió thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Sông dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh
Lướt sóng chèo đưa vượt thác ghềnh
Tiếng nhạn từ đâu nghe vẳng lại
Gió thu bất giác khắp mười phương.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh,
Nhẹ lướt mái chèo vượt thác ghềnh.
Nhạn mới từ đâu nghe vọng tiếng,
Gió thu bất giác thổi bao miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài thuyền nhỏ lênh đênh,
Mái chèo nhẹ lướt vượt ghềnh thác xa.
Từ đâu nghe nhạn vọng qua,
Gió thu bất giác thổi ra bao miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời