115.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/04/2006 10:19

澗底松

最愛青松種幾年,
休嗟地勢所居偏。
棟樑未用人休怪,
野草閒花滿目前。

 

Giản để tùng

Tối ái thanh tùng chủng kỷ niên,
Hưu ta địa thế sở cư thiên.
Ðống lương vị dụng nhân hưu quái,
Dã thảo nhàn hoa mãn mục tiền.

 

Dịch nghĩa

Rất yêu cây thông xanh trồng mấy năm nay,
Đừng thở than ở vào địa thế hiu quạnh.
Tài rường cột chưa được dùng, người đời chớ lấy làm lạ,
Nơi đây cỏ nội hoa nhàn đầy cả trước mắt.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mấy năm yêu dấu gốc tùng xanh,
Đừng thở than rằng đất vắng tanh.
Rường cột chưa dùng, người chớ lạ,
Hoa nhàn, cỏ nội khắp chung quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trồng mấy năm rồi gốc tùng yêu
Chẳng than khe dốc cảnh đìu hưu
Rường cột chưa dùng người đừng lạ
Hoa chen cỏ nội trước mắt nhiều

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yêu lắm thông xanh trồng mấy năm
Đừng than chốn vắng chẳng người thăm
Cột rường chưa thoả ngươi đừng lạ
Cỏ nội hoa nhàn rợp ánh nhìn

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yêu lắm thông xanh trồng mấy năm,
Đừng than địa thế chẳng người thăm.
Chưa dùng lương đống ngươi đừng lạ,
Cỏ nội hoa nhàn rợp mắt xem.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời