64.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 23:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/09/2018 12:45

至道無難

至道無難莫道難,
回頭轉腦覺瞞肝。
將三腳向求心聻,
大似鯰魚上竹竿。

 

Chí đạo vô nan

Chí đạo vô nan mạc đạo nan,
Hồi đầu chuyển não giác man can.
Tương tam cước hướng cầu tâm tiệm,
Đại tự niêm ngư thướng trúc can.

 

Dịch nghĩa

Đạo lớn không khó đừng nói khó,
Quay đầu, động não, cảm thấy mờ mịt.
Nếu lấy con lừa ba chân mà đi tìm tâm,
Thì có khác gì con cá măng leo lên được cần trúc.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988 (có sửa chữa)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đạo lớn khó gì đừng nói khó,
Bần thần vặn óc với quay đầu.
Tâm kia, lại muốn tìm ra quỷ,
Cá vọt cành tre, có khác đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Đến đạo không khó chớ nói khó
Quay đầu chuyển não giác mờ mịt
Đem tâm hèn yếu làm tâm đạo
Cũng tựa như cá mắc cần câu.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo lớn khó chi mà nói khó
Quay đầu động não thấy mờ mờ
Tìm tâm chỉ thấy toàn ma quỷ
Chẳng khác cành tre móc cá trê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo lớn khó gì mà nói khó,
Quay đầu động não thấy mù mờ.
Nếu lừa ba cẳng tìm tâm thiện,
Đâu khác cá măng leo nhánh tre.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời