Cảm ơn! mình còn đang mò mẫm. Chưa nắm được dọc ngang ra sao? Cứ rối tung rối mù. Có khi post lên rồi còn chưa biết kiếm bài đã đăng nơi đâu. Hihi thật là làm phiền quá đáng! Hic. Thanks again!

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ