Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 09/10/2009 21:49

Gió chuyển mùa sang lịch rụng tờ
Cuộc đời quán tạm chuyến thuyền mơ
Ai vung kiếm thép tô thanh sử
Ta gói tâm tình gửi đất xưa
Mực thấm ngàn trang sầu vạn kỷ
Thơ đau mấy kiếp rót hư vô
Lắng đêm trừ tịch lòng quan ải
Vẫn đợi chuông xuân đẹp bến bờ.


Nguồn: Thơ Tuệ Nga, NXB Hồng Trúc, Mỹ