Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 21:19

本來緣有地,
因地種華生。
本來無有種,
華亦不曾生。

 

Kệ

Bản lai duyên hữu địa,
Nhân địa chủng hoa sinh.
Bản lai vô hữu chủng,
Hoa diệc bất tằng sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xưa nay duyên có đất
Nhờ đất giống hoa sinh
Xưa nay không có giống
Hoa cũng chẳng thể sinh


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Xưa nay duyên có đất mầu
Trăm hoa đua nở sắc màu tốt tươi
Xưa nay không giống hỡi ôi
Cây cằn hoa chẳng sinh sôi chút nào


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời