Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2019 12:06, số lượt xem: 92

Đến như Đức, Pháp, Nhật, Anh...
Cũng còn theo Mỹ vừa lành, lại khôn.
Theo Tàu theo đóm, ăn tàn
Quân, dân nghèo khổ, vua, quan nhục hèn.
Mỹ là xu thế đi lên
Văn minh, hiện đại, tự nhiên, hoàn toàn!

Hà Nội, 17/2/2018.