Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2019 00:43, số lượt xem: 157

Từ khi có máy phô tô
Việt Nam tiến sỹ phát rồ sinh ra
Công trình nảy nở như hoa
Không hương, không sắc, chỉ là sao y.

Từ khi có lệnh copy
Việt Nam tiến sỹ phát huy càng nhiều
Dùng trình Winword rõ điêu
Không suy, không nghĩ, chỉ liều paste thôi.

Từ khi có NET ra đời
Việt Nam tiến sỹ được thời phát thêm
Phô tô, cắt dán, truy tìm
Quy trình khép kín đã mềm lại nhanh.

Từ khi tiến sỹ ra nhanh
Việt Nam xuống dốc không phanh hết đà.

Hà Nội, 02/06/2012.