Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2019 12:20, số lượt xem: 76

Bà đồ hạ bút xuống
Rồng phượng vút bay lên.
Chữ nghĩa chưa từng hiểu
Cháu con chăm chú nhìn
Rồi nghe lời giải thích
Để nhớ ý tài hiền
Bất học bất tri lý
Làm gì cũng chẳng nên!

Hà Nội, 21/2/2015.