Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2019 11:43, số lượt xem: 109

Thôi đành tao cắt nốt mày
Nếu không bán được thì bày chơi xuân
Để cho gốc đủ nước, phân...
Sang năm ghép mới thêm phần tốt tươi.

Là cây, mày cũng như người
Sinh, lão, bệnh, tử... xong đời phải đi.
Ngắn, dài, hỉ, nộ, ái, bi...
Chẳng qua cũng thế, khác gì nhau đâu!

Cố thêm héo, úa, mọt, sâu...
Danh nhơ vạn thủa, tiếng sầu thiên thu.
Thà rằng một trận tít mù
Chơi xuân cũng thoả phiêu du chốc mòng.

Vườn đào chợt thoảng gió đông
Chiều ba mươi Tết mênh mông tiếng gì.

Hà Nội, 15/2/2018.