Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2019 03:07, số lượt xem: 109

Nhiều điều ta cứ khăng khăng
Làm riêng một kiểu chẳng bằng giống ai
Cho nên dẫu có thiên tài
Thành công, kết quả chỉ xài riêng ta
Nếu mà quảng bá, đưa ra
Nước ngoài cũng sẽ... vái bà, kính ông!

Hà Nội, 9/3/2015.