Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 00:55, số lượt xem: 161

Đất nước bây giờ sao nhiều đám cháy
Đá tự dưng biết nhảy dựng đè người
Ô tô điên bỗng nhiên lao xuống vực
Ngàn tỷ đồng biến mất dễ như chơi.

Đất nước bây giờ sao nhiều tội ác
Cháu giết bà rồi lại bác giết ông
Giết nhau cả bằng chiếc đinh nhỏ nhặt
Mỗi ngày qua chết hoàng loạt tâm hồn.

Nghe nói vua ngày xưa còn áy náy
Mình đức hèn nên bị giáng thiên tai
Tự tu tỉnh mong trời xanh lượng thứ
Dân được nhờ, đất nước có tương lai.

Nếu vua chúa im lìm không động đậy
Đất nước, dân lành trông cậy vào ai?

Hà Nội, 28/05/2012.