Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2019 08:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 30/01/2019 17:01, số lượt xem: 99

Kính viếng Cụ Phạm Duy!

Áo anh sứt chỉ đường tà
Ngày xưa Hoàng Thị, Tình ca, Phố buồn
Đưa em tìm động hoa vàng
Nghìn thu, Kỷ niệm, Nha Trang ngày về
Vần thơ sầu rụng, Viễn du
Giọt chuông cam lộ, Tiếng hò miền Nam
Thuyền viễn xứ, Mẹ Việt Nam
Ngọn trào quay súng, Cây đàn bỏ quên
Tiếng thu, Rong khúc, Xuân hiền…
Bao nhiêu bản nhạc thần tiên để đời
Phạm Duy thân xác đi rồi
Phạm Duy tiếng hát trên môi mãi còn.

Hà Nội, 27/1/2013.