Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 00:40, số lượt xem: 119

Tôi không sợ báo lá cải
không sợ báo lề phải
không sợ báo lề trái
không sợ báo chính thống
không sợ báo không chính thống...
Tôi chỉ sợ báo lá mặt lá trái.

Hà Nội, 03/06/2012.