Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2019 00:07, số lượt xem: 63

Hàng ngàn trẻ con và phụ nữ
Ngày hôm qua chết ở Syria
Bên này đổ tội bên kia
Vũ khí hoá học có phe đã dùng.

Ai Cập vẫn lùng nhùng chính biến
Biểu tình thành nội chiến có khi
Trước đem phế truất Mơ si
Giờ Mubarak được đi ra tù.

Thế giới vẫn lắm ngu, nhiều dốt
Trần đời còn hiếm tốt, thừa gian.
Việt Nam mình mới khôn ngoan
Giá xăng giảm được ba trăm đồng rồi!

Hà Nội, 22/8/2013.