Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2019 00:46, số lượt xem: 152

Thật sự không bằng một giấc mơ
Không hơn một ảo ảnh lờ mờ
Thứ không viết được thì ta chết
Là thơ!

Hà Nội, 03/06/2012.