Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2019 02:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 27/01/2019 23:52, số lượt xem: 111

Thơ hay chẳng phải luận bàn
Vì thơ hay vốn rõ ràng là... hay!
Thơ dở thì cũng biết ngay
Vì thơ dở cũng... rất hay... bốc mùi!
Lại còn có mỗi thơ... “tôi”
“Thơ tôi” duy nhất trên đời là thơ!

Hà Nội, 15/9/2010.