Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2019 17:52, số lượt xem: 208

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Nổi tiếng rao xuôi ngược tỉnh quê,
Đến khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm,
Không mua, không thích vẫn phải nghe.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Giản đơn nhưng tác dụng vô cùng.
Chuột dễ dính, dính vào là chết
Chuột thấy thơ tôi dửng dừng dưng.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Phải mua nhưng đắt khách, khan hàng
Thời đại chuột nhiều, mèo tuyệt chủng
Thơ cho không hiếm có ai màng.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Cả vạn bài chưa được đồng xu.
Thơ tôi trăm phần trăm miễn phí
Keo dính chưa miễn phí bao giờ.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Nhưng tôi không dính chuột làm gì.
Tôi dính tôi vào cho khỏi tuột
Để đời không bất chợt trôi đi.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Bởi thơ tôi dùng để dính người.
Keo dính chuột làm cho chuột chết
Keo dính người, người lại thêm tươi.

Hà Nội, 30/11/2012.